Ładowanie...

Postaw na bezpieczeństwo swojej instalacji.

Zleć nam pomiar

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego (art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.) instalacje elektryczne, w tym fotowoltaiczne, powinny być poddane przeglądom co najmniej raz na 5 lat, a każdy przegląd potwierdzony protokołem.

Przeglądy serwisowe instalacji zalecamy jednak wykonywać co roku, aby mieć pewność, że będzie pracować bezpiecznie i z najwyższą efektywnością. Regularne przeglądy wydłużają okres eksploatacji, dają gwarancję, że wszystkie elementy elektryczne działają prawidłowo. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie pracować niezawodnie, przez długie lata. Ponadto brak protokołu z przeprowadzonych pomiarów może skutkować nałożeniem przez nadzór budowlany mandatu (do 5 tys. zł) lub odrzuceniem wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy. Przeprowadzimy dla Państwa wszystkie niezbędne pomiary instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych (w tym pomiary termowizyjne), korzystając z profesjonalnego sprzętu marki Sonel MPI-540 PV.

Pomiary instalacji fotowoltaicznej obejmują:

Oględziny instalacji, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, sprawdzenie polaryzacji, pomiary napięć na poszczególnych łańcuchach, pomiary napięć i prądów pod obciążeniem, pomiary rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar wydajności paneli fotowoltaicznych, falownika, efektywności instalacji, pomiary termowizyjne modułów, rozdzielnicy DC i AC oraz przyłącza falowników.

Pomiary instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym obejmują:

Oględziny instalacji, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej (pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo prądowych RCD), pomiary rezystancji uziemień.


Po każdym pomiarze wystawiamy protokół z zestawieniem wyników i oceną techniczną.